Hvorfor En Ren Windows

Windows 10 får også flere fargetemaer, slik at du ikke lenger er begrenset til hvite tittellinjer og menyer. I stedet for knappen Alle programmer, som viste en oversikt over installerte programmer, vises snarveier så snart du åpner startmenyen. Du fikk også...